Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Noter nedir ? Ne iş yapar ? Ne kadar para kazanır ? Hangi bakanlığa bağlı ?
Noter ile ilgili ne varsa devamı bu haberde
Noter nedir ? Ne iş yapar ? Ne kadar para kazanır ? Hangi bakanlığa bağlı ?
 
BİLGİ REHBERİ >> 03 Nisan 2018 - Saat: 10:59

Noter Nedir ?

Yasaların kendisine verdiği yetkiyle, özel ya da tüzelkişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran,

yasaların öngördüğü başka görevleri yerine getiren, belli nitelikleri ve kendine özgü bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir.

Hangi Bakanlığa bağlıdır ?

Ülkemizde noterler Adalet Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedirler.

Noterler ne kadar kazanır ?

81 vilayette ve ilçelerde hizmet veren noterler bulundukları ilin ve ilçenin büyüklüğüne göre iş yaparlar.

Noterlerin nüfusu çok olan bölgelerde çok kazandığı görülmüştür.

Ayda 4 binlira kazananda var 150 binlira kazananda bu tamamen yapılan iş yüküne bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Noterler ne iş yaparlar ?

Noterlerin ne iş yaptığı ilgili kanun ve yasalarla sabittir.

Birkaç örnek verecek olursak ev ,araç ,arsa, gibi menkulleri onaylar.

İhtar,ihbar ,protesto göndermeye yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Facebook
-