Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Pazarda tezgah nasıl açılır? Pazarcılar ne kadar para kazanır?
Pazarda tezgah açma kira bedeli ne kadar?
Pazarda tezgah nasıl açılır? Pazarcılar ne kadar para kazanır?
 
İş Fikirleri >> 01 Kasım 2020 - Saat: 15:01

Pazarcılık yapacaklar öncelike terazide hile yapmamalıdır. Etiketlerde fiyat artışı aldatmaca yapılamaz. Pazarcılık aslında çok karlı bir iştir. Pazarcılık şartları ve yapılması gerekenler aşağıda listelenmiştir.

Pazarcılık yapmak hangi malzemeler şarttır ?

1. Terazi

2. Tezgah

3. Poşet (siyah renk dışında)

4. Çadır yada büyük şemsiye

5. Para saklama kasası

6. Giyim için kabin

7. Masa

 

Pazar tezgahı kirası ne kadar ?

Küçük şehirler ilçeler ve büyükşehirler pazar semt tezgah fiyatlarında değişiklik gösterir.

Bazı ilçelerde 50 TL  bazılarında 120 TL'dir.

Büyükşehirlerde 4 bin TL civarındadır. İstanbul ve Ankarada 5 bin lira civarıdır. İlçelerde daha düşük rakamlara pazar tezgahı satın alabilir yada kiralayabilirsiniz.

 

Pazarcılar günde kaç para kazanıyor ?

Pazarcılar günlük satışlarında patates, soğan, patlıcan, biber, domates, marul gibi ürünleri satarlar. Pazarcıların günlük kazançları 150 TL ile 1700 TL arası değişir. İlçelerdeki pazarcılar 150 TL kazanırken İstanbul gibi yerlerdeki pazarcılar bin liradan fazla günlük net para kazanırlar.

Pazarcılıkta doğalgaz su gibi giderler olmasada çürük mal ve satışta kullanılan poşet pazarcıları bezdirmiştir. Giyim pazarlarındada dikişsiz özürlü ürünler pazarcıları zora sokmaktadır.

 

Pazarda tezgah nasıl açılır ? Şartlar neler?

Pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

1. Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,

2. İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak,

3. Vergi mükellefi olmak,

4. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,

5. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

1. Sebze veya meyve üreticisi olmak,

2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak,

3. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,

4. Birinci fıkranın (d) bendinde aranılan şartlara sahip olmak,

Malların satışında, aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Mallar, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak satışa sunulur.

b) Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılmaz.

c) Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulmaz.

ç) Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılmaz, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulmaz.

e) Mallar, reklam veya tahsis sahibine ilişkin bilgi mahiyetinde olanlar hariç yazılı ve basılı kâğıtlardan imal edilmemiş kese kâğıtlarına ya da doğada çözünebilen veya bezden imal edilmiş olan poşetlere konularak satılır.

f) Satış yeri bulunmaksızın satış yapılmaz.

g) Organik malların satışa sunulduğu semt pazarlarında, ilgili mevzuata göre sertifikalandırılan mallar dışında mal satılmaz.

ğ) Dördüncü fıkrada belirtilen kese kağıdı, yapılmaz.

 

Vergi dairesi pazarcılardan hangi belgeleri ister ?

Tezgah açmak için vergi mükellefi olmak zorunludur. Vergi dairesine;

1. Kimlik fotokopisi

2. Belediyeden pazar yeri benimdir tapusu yada kira ödeme belgesi

3. Sebzeler için kullanılacak kamyonetlerin faturası ve noter kayıtları 

 

Pazar yerinde bulunması gereken hizmet tesisleri ve özellikleri

Pazar yerlerinde;

a) Pazarcı ve üretici satış yerleri,

b) Zabıta bürosu,

c) Çöp toplama yeri,

ç) Elektronik tartılar,

d) Hoparlör sistemi,

e) Aydınlatma sistemi,

f) Güvenlik kamerası,

g) Tuvalet bulunması zorunludur.

Pazarda tezgah kiralama 2020

Sosyete pazarı tezgah Fiyatları

Pazarda kıyafet satmak istiyorum

 
Facebook
-